[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
.::เป็นองค์กรนำด้านสุขภาพ ประชาชนคนชุมพวงสุขภาพดี::.
Calendar
ประวัติความเป็นมา
ผลงานเด่นของโรงพยาบาล
หมายเลขติดต่อภานใน-นอก
รายงานข้อมูลบุคลากร สอ.
ค่านิยมของ รพ. (Core Value )
ตารางการให้บริการ รพ.ชุมพวง
แบบฟอร์มการรับสมัครงาน


 
 


  

  

19 / เม.ย. / 2562 : กิจกรรมโรงพยาบาล
โครงการผ่าตัดตาต้อกระจก ประจำปี 60
โครงกาาผ่าตัดตาต้อกระจก เฉลิมพระเกียรติ โครงการร่วมระหว่างโรงพยาบาลบ้านแพ้ว และโรงพยาบาลชุมพวง
21 / ธ.ค. / 2558 : กิจกรรมโรงพยาบาล
พิธีจุดเทียนถวายพระพรซัยมงคล ในวันทื ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพวงและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรซัยมงคล ในวันทื ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่หน้าว่าการอำเภอชุมพวง
16 / พ.ย. / 2558 : กิจกรรมโรงพยาบาล
ทีมงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพเยี่ยมติดตามงานฟื้นฟูสภาพเครือข่ายบริการรพ. ชุมพวง
ทางทีมงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ทีมีปัญหาสุขภาพ นำโดยรองปลัดอบจ. นม. คุณบุญสิตา ขันทะวินะหุ และคุณนันท์นภัส แนมขุนทด
29 / ต.ค. / 2558 : กิจกรรมโรงพยาบาล
โครงการคนบ้านเดื่อ ต้านภัยบุหรี่
จัดโดยนศ. พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ชั้นปีที่ 4 ที่มาฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน
26 / ต.ค. / 2558 : กิจกรรมโรงพยาบาล
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่พยาบาลดีเด่น
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่พยาบาลดีเด่น บุคลากรผู้ให้บริการงานพยาบาลดีเด่นและตัวแทน
26 / ต.ค. / 2558 : กิจกรรมโรงพยาบาล
ตัวแทนพยาบาล มอบช่อดอกไม้แก่พยาบาลอาวุโส
ตัวแทนพยาบาล มอบช่อดอกไม้แก่พยาบาลอาวุโส
26 / ต.ค. / 2558 : กิจกรรมโรงพยาบาล
พิธีอาเศียรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พิธีอาเศียรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
26 / ต.ค. / 2558 : กิจกรรมโรงพยาบาล
กิจกรรมทำบุณตักบาตร
กิจกรรมทำบุณตักบาตร ในวันพยาบาลแห่งชาติ
26 / ต.ค. / 2558 : กิจกรรมโรงพยาบาล
วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2558
วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2558
26 / ต.ค. / 2558 : กิจกรรมโรงพยาบาล
ภายหลังเสร็จภารกิจออกหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่พอ.สว. นพ. วชิระ บถพิบูลย์
ท่านได้ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช 3 ราย ที่บ้านหนองหว้าสีชมพู ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง
22 / ต.ค. / 2558 : กิจกรรมโรงพยาบาล
ประธานชมรมเครือข่ายคนพิการอำเภอครบุรีและคณะ เยี่ยมชมศูนยืขาเทียม
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ชมรมเครือข่ายคนพิการจังหวัดนครราชสีมา นำโดยคุณพงษ์เทพ อริยเดช ประธานชมรมฯ
25 / ก.ย. / 2558 : กิจกรรมโรงพยาบาล
พิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
วันที่ 24 กันยายน 2558 โรงพยาบาลชุมพวง ได้จัดพิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน"
8 / ก.ย. / 2558 : กิจกรรมโรงพยาบาล
พิธีมอบรถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย จำนวน 5 คัน
โดยได้รับการสนับสนุนจาก สหกรณ์การเกษตรชุมพวง จำกัด นำทีมโดย ท่านนายอำเภอชุมพวง นายอำนวย ปองนาน นางสมสาย โคตะนาถ
23 / ส.ค. / 2558 : กิจกรรมโรงพยาบาล
นักจิตวิทยาร.พ.ชุมพวง ออกเยี่ยมให้ความรู้กฎหมายห้ามจำหน่ายสุรา
นักจิตวิทยาร.พ.ชุมพวง ออกเยี่ยมให้ความรู้กฎหมายห้ามจำหน่ายสุรา
17 / ส.ค. / 2558 : กิจกรรมโรงพยาบาล
ท่านนายอำเภอชุมพวง พร้อมด้วยคณะ
วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ท่านนายอำเภอชุมพวง พร้อมด้วย นายกกิ่งกาชาดอำเภอชุมพวง คณะกรรมการกิ่ง
5 / มิ.ย. / 2558 : กิจกรรมโรงพยาบาล
กิจกรรมวันรณรงค์สูบบุหรี่ 58
วันที่28 พฤษภาคม 2558 เวลา13.30น.-15.00 น.คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงพร้อมด้วยรพ.ชุมพวง
28 / พ.ค. / 2558 : กิจกรรมโรงพยาบาล
นายอำเภอชุมพวง ร่วมลงนามสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่และร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งจะตรงกับวันที่31พฤษภาคมของทุกปี
20 / เม.ย. / 2558 : กิจกรรมโรงพยาบาล
ประเพณีวันสงการณ์ ประจำปีโรงพยาบาลชุมพวง 58
ประจำปีโรงพยาบาลชุมพวง 58
30 / มี.ค. / 2558 : กิจกรรมโรงพยาบาล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 9
นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ได้มาเป็นประธานในพิธี เปิดงานวัน อสม.แห่งชาติ ของอำเภอชุมพวง
23 / ก.พ. / 2558 : กิจกรรมโรงพยาบาล
ภาพบรรยากาศ ผ่าตัดต้อกระจก
ภาพบรรยากาศ ผ่าตัดต้อกระจก ครั้งที่ 1 /2558

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 
Home       News        E-office