[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
.::เป็นองค์กรนำด้านสุขภาพ ประชาชนคนชุมพวงสุขภาพดี::.
Calendar
ประวัติความเป็นมา
ผลงานเด่นของโรงพยาบาล
หมายเลขติดต่อภานใน-นอก
รายงานข้อมูลบุคลากร สอ.
ค่านิยมของ รพ. (Core Value )
ตารางการให้บริการ รพ.ชุมพวง
แบบฟอร์มการรับสมัครงาน


 
 


  

ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง

จันทร์ ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561


โรงพยาบาลชุมพวง
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่ นั่ง เครื่อง ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2500 ซีซี ฯลฯ
เอกสารเพิ่มเติม


เข้าชม : 445


ข่าวประกวดราคา 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศราคาจ้างก่อสรา้งอาคารเอนกประสงค์(อาคารกีฬา) 15 / มี.ค. / 2562
      ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาล 13 / พ.ย. / 2561
      รายงานผลการประกาศเข้าร่วมติดตั้งระบบไฟฟ้า 2 / พ.ย. / 2561
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง 7 / พ.ค. / 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เครื่องที่ชนิดขับ 300 MA 12 / มี.ค. / 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 
Home       News        E-office