ตารางการให้บริการประจำวัน  ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมพวง
หมายเลขโทรศัพท์สอบถามข้อสงสัยก่อนมารับบริการ 044-477020,044-477021,044-477281

วัน       เวลา

ภาคเช้า
เวลา  08.00-12.00 น.

ภาคบ่าย
เวลา 13.00-16.00 น.

คลินิกนอกเวลา
เวลา 17.00-21.00 น.

จันทร์

ตรวจโรคทั่วไป  บริการกายภาพบำบัด    จิตวิทยาคลินิก แพทย์แผนไทย 
ฝากครรภ์รายเก่า Day  Care  Clinic
คลินิกอดเหล้า-อดบุหรี่ บริการทันตกรรม

ตรวจโรคทั่วไป บริการกายภาพบำบัด  จิตวิทยาคลินิก  แพทย์แผนไทย คลินิก  อดเหล้า-อดบุหรี่  บริการทันตกรรม         (งดรับบัตรเวลา 15.00 น.)

บริการทันตกรรม      
17.00-20.00 น.
คลินิกนอกเวลา
17.00-21.00 น.

อังคาร

ตรวจโรคทั่วไป  บริการกายภาพบำบัด    จิตวิทยาคลินิก แพทย์แผนไทย  วางแผนครอบครัว  คัดกรองมะเร็งปากมดลูก คลินิกอดเหล้า-อดบุหรี่
บริการทันตกรรม  (เฉพาะผู้ป่วยนัด)

ตรวจโรคทั่วไป บริการกายภาพบำบัด  จิตวิทยาคลินิก  แพทย์แผนไทย       คลินิกอดเหล้า-อดบุหรี่ 
บริการทันตกรรม  (เฉพาะผู้ป่วยนัด)

บริการทันตกรรม      
17.00-20.00 น.
คลินิกนอกเวลา
17.00-21.00 น.

พุธ

ตรวจโรคทั่วไป  บริการกายภาพบำบัด    จิตวิทยาคลินิก แพทย์แผนไทย                คลินิกเบาหวาน คลินิกอดเหล้า-อดบุหรี่ ฉีดวัคซีนเด็ก ตรวจแม่หลังคลอดบริการทันตกรรม
(8.00-11.00น.) คัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ตรวจโรคทั่วไป บริการกายภาพบำบัด  จิตวิทยาคลินิก  แพทย์แผนไทย       คลินิกอดเหล้า-อดบุหรี่ 
บริการทันตกรรม (เฉพาะผู้ป่วยนัด)

แพทย์แผนไทย
16.00-20.00 น.
บริการทันตกรรม
17.00-20.00 น.
คลินิกนอกเวลา
17.00-21.00 น.

พฤหัสบดี

ตรวจโรคทั่วไป  บริการกายภาพบำบัด    จิตวิทยาคลินิก แพทย์แผนไทย  คลินิกความดันโลหิตสูง  คลินิกอดเหล้า-อดบุหรี่
ฝากครรภ์รายใหม่  บริการทันตกรรม
(8.00-11.00น.)

ตรวจโรคทั่วไป บริการกายภาพบำบัด  จิตวิทยาคลินิก  แพทย์แผนไทย       คลินิกอดเหล้า-อดบุหรี่ 
บริการทันตกรรม  (เฉพาะผู้ป่วยนัด)

บริการทันตกรรม      
17.00-20.00 น.
คลินิกนอกเวลา
17.00-21.00 น.

ศุกร์

ตรวจโรคทั่วไป  บริการกายภาพบำบัด    จิตวิทยาคลินิก แพทย์แผนไทยวัณโรคโรคเรื้อน คลินิกอดเหล้า-อดบุหรี่วางแผนครอบครัว  คัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้คำปรึกษาโรคธาลัสซีเมีย          ให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์ บริการทันตกรรม
(8.00-11.00 น.)

ตรวจโรคทั่วไป บริการกายภาพบำบัด  จิตวิทยาคลินิก  แพทย์แผนไทย       คลินิกอดเหล้า-อดบุหรี่ทันตกรรมงดให้บริการ
(ทำความสะอาดเครื่องมือ)

คลินิกนอกเวลา  
17.00-21.00 น.

เสาร์

รับเฉพาะฉุกเฉิน-อุบัติเหตุ  คลินิกนอกเวลา,กายภาพบำบัด 8.00-16.00 น., ทันตกรรม (เฉพาะผู้ป่วยนัด) 8.00-15.00 น.

อาทิตย์

รับเฉพาะฉุกเฉิน-อุบัติเหตุ  ,  ผู้ป่วยมาคลอด,กายภาพบำบัด 8.00-16.00 น.